ΔΠΜΣ Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Καλώς ήρθατε στο νεοσύστατο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική”. Το τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), οργανώνουν και λειτουργούν από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική”.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσονται 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ έως την Πέμπτη 15/10/2020 σε ηλεκτρονική μορφή.